Berättelsen om Bryggare & Modig

Kapitel 1: Bistum Brixen 1751
Hur Bryggare & Modig skiljs från sitt kompani, söker efter sin överste och ingår ett avtal för att gör honom fri

Då Günthers kompani, i dagligt tal kallat Günthers band, slog läger på ett fält utanför staden Brixen i Biskopskapet Bistum Brixen kunde ingen tro att detta solida band av legoknektar skulle här splittras. Ödet ville däremot annorlunda.

Av okända anledningar skickade Biskopen sina soldater att bryta upp deras läger, detta gjordes mycket hårdhänt och utan pardon. Man förflyttade sig från fältet till byn Villsdorf. Där företar man sig att ta in på det lokala värdshuset med tross och allt. Väl inne på värdshuset har man det förträffligt tills att en dispyt uppstår mellan Modig och en ortsbo.

Dispyten löstes med slagsmål vilket ledde till en uppretad stämning bland alla inblandade. Det ohövliga mottagande med vilket ortsborna hälsade uppretade ett sådant förtret hos legoknektarna att de tog till nävarna.

I denna stund visade sig Biskopens soldater till häst och rabalder uppstod mellan de båda grupperna soldater vilket resulterade i flera döda, främst bland de till fots stridande fotsoldaterna.

Bryggare & Modig undkommer dock kavalleristerna och lyckas ta sig till Brixen för att återfå kontakten med sin överste. Genom mutor tar man sig förbi stadsvakterna och börjar så sitt letande genom stadens gator och gränder.

Vid undersökandet av en bordell träffar man sin tidigare vapenbroder “Pim” som har förlorat sina skodon. Denne berättar om hur kompaniet nu har blivit inspärrat av biskopens styrkor och att översten inte finns att påträffa någonstans. Han påtalar även att han är i sökandet av nya skodon.

Efter att Modig har klargjort sin undersökning börjar man systematiskt leta igenom staden. Bryggare letar igenom ölhallarna, Pim societetshusen och kaffehusen och Modig bordellerna. Man finner dock endast få spår efter sin överste som uppenbarligen har besökt både bordeller och krogar.

Bryggare lyckas dock rädda deras, av zigenare skinnade, vapenbroder Walther Påse undan att förlora alla sina kläder och tillhörigheter. Påse får behålla sina knäbyxor och Bryggare ersätter honom med skjorta,skor och strumpor. Av den gamla försäljerskan får man veta att deras överste har här passerat och att han varit mycket fräck i sitt tal.

Man sammanstrålar vid det stora torget ditt Modig är en timme försenad. Prim har då tillskansat sig en hatt som han säger sig ha köpt av en “herre i behöv av pengar”. Alla fyra tar tillsammans in på ett värdshus där man spenderar natten.

Dagen efter fortsätter man sitt letande, men istället för att finna översten finner man en av hans närmaste män, Bernth. Bernth berättar att överste Günther har blivit inspärrad i Biskopens gardes kasern och att man förmodligen kunnat betala överstens lösen (30 Daler) om man bara vetat vart han lämnat sin skattkista.

Man söker efter denna förlorade skatt men till ingen nytta, heller finner man inte många spår efter de övriga fyra officerarna som följt översten in till staden. Endast en återfinns, död i en gränd, enligt vittnen var förövarna zigenare. Vid återkomst till kasernen har Pim tillskansat sig ett fickur.

Istället tänker man försöka resonera med de som håller översten fången. Det visar sig dock att de är föga samarbetsvilliga och låter inte ens hjältarna träffa sin överste. Man har inte medel nog att övertala officeren i kasernen men han ger istället en annan valmöjlighet.

Han erbjuder dem ett utbyte: avbryter de den lokale rövaren svarte Ragnars rånöverfallsturné så skall man se vad man kan göra för översten.

Med detta erbjudande så beger sig de fem ut på stadens gator för att samla förnödenheter för en längre vistelse i vildmarken, Modig ger Bryggare slantar och ber honom köpa förnödenheter till de båda medan han gör en sista sökning av staden.

Man beger sig iväg från staden och efter att ha färdats ett par kilometer utanför staden stannar man till vid ett värdshus där man gör ett lättare förhör av värdshusvärden och tar sig ett stop öl var.

Efter att man börjat smaska på sin matsäck blir man körda på dörren och träffar då på en synnerligen rånad men välbärgad borgare som kräver deras hjälp. Då han inte har ett öre på sig får han nöja sig med att hålla sig i Bernths stigbygel med han skritt tillbaka till staden.

View
Welcome to your Adventure Log!
A blog for your campaign

Every campaign gets an Adventure Log, a blog for your adventures!

While the wiki is great for organizing your campaign world, it’s not the best way to chronicle your adventures. For that purpose, you need a blog!

The Adventure Log will allow you to chronologically order the happenings of your campaign. It serves as the record of what has passed. After each gaming session, come to the Adventure Log and write up what happened. In time, it will grow into a great story!

Best of all, each Adventure Log post is also a wiki page! You can link back and forth with your wiki, characters, and so forth as you wish.

One final tip: Before you jump in and try to write up the entire history for your campaign, take a deep breath. Rather than spending days writing and getting exhausted, I would suggest writing a quick “Story So Far” with only a summary. Then, get back to gaming! Grow your Adventure Log over time, rather than all at once.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.